Amaçlarımız
1997 yılında kurulan Geleceğimizin Çocukları Vakfı olarak, amacımız, başta korunmaya muhtaç çocuklar olmak üzere, her yaştan insanımızı yeniden topluma kazandırmak yönünde gereken her türlü yatırımı yapmayı ve tüm gerekli olanakları sağlamayı amaçlamaktayız. Çocuklarımızın her türlü eğitim ve öğretim giderlerini karşılayarak, insanca yaşayabilecekleri ortamlar yaratarak, okul, çocuk yuvası, aş evi ve sığınma evi gibi eğitim kurumları kurarak Türk insanının çağdaş düzeye ulaşmasında katkıda bulunmak için çalışmaktayız.

  Yönetim Kurulumuz

Müge Çelebican (Başkan), Nurcan Kuzucan (Başk.Yard.), Tayfun Karali, Ali Cankart, Haluk Güremel

  Danışma Kurulumuz
Çiğdem Ökten(Danışma Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Ümran Tüzün(Çapa Çocuk Psikiyatri Bölüm Başkanı), Dr. Onur Saltuk Dönmez(Çocuk ve Ergen Psikiyatristi), Sinan Yaman,Av.Onur Gülergin, Enis Rıza Sakızlı, Nurcan Kuzucan, Ümit Hallaç, Özden Duran, Klinik Psk. Didem Mersin Alıcı, Hulya Akgun